Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Schooltijden
Ochtend
Middag
Maandag
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
Dinsdag
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
Woensdag
08.30 uur - 12.30 uur
Donderdag
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur*
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur**

*Groep 1 heeft op donderdagmiddag vrij.
**Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag vrij.

Vakanties

Vakanties 2023-2024
Datum
Zomervakantie
10 juli t/m 18 augustus 2023
Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie
23 dec 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag
20 mei 2024
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2024

Studiedagen

Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij.

Maandag 2 oktober 2023
Woensdag 6 december 2023
Maandag 5 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Woensdag 10 april 2024
Vrijdag 21 juni 2024