Missie en visie

De Appelgaard wil een veilige leeromgeving zijn waar kinderen zich – vanuit nieuwsgierigheid – op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

In ons onderwijs staan de vorming van identiteit (wie ben ik?), het aanleren van vaardigheden (wat kan ik?) en de ontwikkeling van kennis (wat weet ik?) centraal.

Deze drie ontwikkelgebieden bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle en actieve deelname aan de maatschappij, zodat zij als zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers het verschil maken.

Ons motto luidt:

Om het verschil te maken leren wij!

Onze ideologie

‘U bent het licht van de wereld … laat zo uw licht schijnen voor de mensen’ (Mattheüs 5:14-16)

Ons motto is uitdagend. Het roept op om ‘anders’ te zijn. We willen ‘het verschil maken’ in het licht van Jezus. Wij willen kinderen bewust maken dat ze ‘licht van de wereld zijn’. Zo mogen wij als leerkrachten en onze leerlingen hun licht laten schijnen voor de mensen, zodat zij het verschil maken én tegelijkertijd Zijn Liefde uitstralen.

Wij zijn een HSN-school

We horen bij de Hervormde Schoolverening te Nijkerk. Bekijk voor meer informatie de video of ga naar de website van de HSN. 

Video over de HSN (2 min.)

Christelijk onderwijs van goede kwaliteit