Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen spreekt over de gang van zaken op school. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt actief mee in allerhande onderwerpen: van schoolbeleid tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar over zaken die met school te maken hebben. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.

Ouders

Nelleke Schouten
nelleke.schouten@gmail.com

Margrit van de Braak

Leerkrachten

Tineke Hekman
t.hekman@hsn-scholen.nl

Mariëtte Vreekamp
m.vreekamp@hsn-scholen.nl