Samenwerking met peuterspeelzaal

HSN is verbonden met Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. Er zijn vestigingen van de Triangel in De Hoeksteen, de Rehobothschool, de Maranathaschool, de Ichthusschool en De Horizon. Er wordt samengewerkt met de kleutergroepen van de scholen door bijvoorbeeld dezelfde thema’s te gebruiken. Een periode op De Triangel geeft een optimale overgang van voorschool naar basisschool. 

Contact
info@peuterspeelzaaldetriangel.nl
06 14 504 708